Cross Stitch Bag Kit ขนาด 8.75x11.5 นิ้ว
 
รหัสสินค้า
A7-003
 
หมวดลาย
กระเป๋า
 
ขนาด
ขนาด 8.75x11.5 นิ้ว
 
ราคา
450 บาท
 
ชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ในชุดประกอบด้วยผังลาย ตัวกระเป๋า ไหม พร้อมปักค่ะ


แนะนำติชม : สอบถาม